FAQ

 • Hvad kan jeg gøre, hvis ikke der er varme i mit hus?

  Inden du kontakter installatøren skal du kontrollerer, at:
  1. Kedlen er startet
  2. At der er strøm til kedlen
  3. At der tilføres  brændsel (olie, gas eller træpiller)

 • Skal jeg rette henvendelse til HS Tarm ved service, reklamation, installation og køb af kedler og tilbehør?

  Hvis du ønsker service eller reparation af dit BAXI-produkt, skal du rette henvendelse til den VVS-installatør, der har installeret produktet.

  Hvis du ønsker at købe et BAXI-produkt, skal dette ligeledes ske gennem en VVS-installatør.

 • Mit gasfyr er gået ud – hvad gør jeg?

   Vi har samlet nedenstående tips, som du som kunde selv kan afprøve, inden du ringer efter en installatør:

  • Allerførst skal du se efter, om gashanen på kedlen er åben.
  • Dernæst skal du tjekke, om der er strøm på kedlen (i tilfælde af tordenvejr kan hfi-relæet slå ud) - tænd på hovedafbryderen.
  • Hvis afbryderen (stikkontakten) ikke er beskyttet, sker det at man kommer til at slukke ved et uheld, f.eks. hvis man sætter en kost på plads mellem kedlen og væggen.
  • Er der nogen fejl i displayet? Hvis ja, noter fejlen. Og  tryk på "reset" tasten.
  • Nu forsøger kedlen at genstarte. Hvis opvarmningen ikke starter op eller hvis den slukker igen kort efter, så tryk endnu engang på "reset" tasten.
  • Hvis problemet ikke er løst nu, skal du ringe til din VVS-installatør og få ham til at komme og undersøge varmeanlægget nærmere.
  • Hvis din gaskedel stadig er dækket af BAXI's fabriksgaranti, så fortæl dette  til din VVS-installatør. Han vil sørge for at BAXI´s serviceafdeling kontakter dig for et besøg.

  Hvordan indstiller jeg min styring Hvordan skal styringen indstilles, så jeg sparer mest mulig energi?

  Jeg har både kedel og styring fra BAXI. Hvordan skal styringen indstilles, så jeg sparer mest mulig energi? Indstillingen af styringen til din kedel er allerede optimeret. Hvis der kan/skal spares yderligere energi, skal du kontakte en VVS-installatør, som kender anlægget og installationen samt de lokale forhold - han kan vejlede yderligere.

  Jeg forstår ikke betjeningsvejledningen til min styring

  Du skal kontakte din VVS-installatør. Han er ansvarlig for installation, idriftsætning og overdragelse af kedlen til dig. Han kender bedst installationen i huset og de øvrige parametre, som har indflydelse på indstillingen - derfor kan han bedst rådgive dig om, hvordan du skal gøre. Han kan også fortælle dig, hvordan du læser betjeningsvejledningen. 

  Jeg bor i rækkehus og min nabo har samme gasfyr som jeg. Hans fyr virker uden problemer, men mit går ofte på fejl.

  Selvom jeres huse udefra ser ens ud, så kan der være forskelle i aftræksdimensionering og -føring, installationsart og -position, samt individuelle forskelle i omgivelserne, som gør at to ellers ens kedler kører forskelligt. For at finde den nøjagtige årsag og afhjælpe problemet skal du tilkalde din VVS-installatør. Du kan eventuelt finde en af vore samarbejdspartnere her.: Hvis din gaskedel stadig er dækket af BAXI's fabriksgaranti, så husk at fortælle det til din VVS-installatør, så han kan sørge for at BAXI's serviceafdeling kontakter dig for et besøg.

 • Hvad skal jeg være opmærksom på ved træpillerne til mit pillefyr?

  Slagger

  Slagger skyldes en sammen smeltning af aske. Nogle træpiller brænder til slagger ved lav forbrændings temperatur, typisk hvis der er meget bark (sand) i  træpillen! Skal man slagger til livs, skal man prøve sig frem, Til man rammer de rette indstillinger til træpillen.

  Smuld

  Smuld, er i sig selv ikke et stort problem, Dog kan det på sigt give ændringer i sneglydelse og forbrænding. Her er lidt tip til, hvad du skal være opmærksomt på:

  Sneglens ydelse: Med meget smuld yder sneglen typisk mindre, så vej sneglen jævnligt af. Smuldet har nemmere ved at danne bro over sneglen i siloen, Så det kan være gavnligt at åbne indløbet på sneglen et par centimeter. Indløbet skæres 2 cm op, Så falder pillerne bedre  til og sneglens ydelse stiger. Husk at veje pillemængden af igen. Sænkes sneglen, så vinklen ikke er så stejl, øges ydelsen også.

  Pas på at træpillerne ikke hænger i slangen mellem snegl og faldskakt.

  Smuld i siloen: Med tiden vil smuld ophobe sig i siloen, og sneglens ydelse vil falde, Det anbefales at tømme sin silo for smuld et par gange om året.