Produkter til boligopvarmningVarmeløsninger til boligen

Varmepumper

Udnyt jordens varme og få billig energirigtig opvarmning af din bolig

Varmepumpen udvinder varme fra jorden eller luften, der opvarmes af solen. I et rørsystem cirkulerer et kølemiddel med et ekstremt lavt kogepunkt. Jordens varme får kølemidlet til at fordampe. Den derved opståede damp komprimeres ved hjælp af elektrisk strøm, hvorved trykket og dermed temperaturen stiger. I varmepumpens veksler, kondenserer dampen, og den derved udvundne varmeenergi overføres direkte til husets varmekreds. Kølemidlet bliver atter flydende, og dermed sluttes kredsløbet, og processen kan begynde forfra.

Vi tilbyder varmepumper til både jordvarme anlæg og luft/vand varmepumper.

En jordvarmepumpe udvinder varmen fra jorden og kræver tilslutning til et slangesystem der graves ned i jorden. Det betyder at der er nødvendigt med et jordareal af en passende størrelse, til gengæld er hele den del af varmepumpen der udvinder varmen gemt væk når først varmepumpen er installeret. HS Tarm kan både levere jordvarmepumper med indbygget varmtvandsbeholder (BSW Sensotherm K) og varmepumper i solo model (BSW Sensotherm) til separat varmtvandsbeholder.

En luft/vand varmepumpe tager varmen fra luften og kræver derfor ikke nedgravning af slanger. Varmepumpen tilsluttes en udedel der placeres inden for en afstand af 30 meter fra varmepumpens indedel. Vi leverer både luft/vand varmepumper med (Alezio-II V220) og uden (Alezio-II) indbygget varmtvandsbeholder.

Ud over de traditionelle luft/vand- og jordvarmepumper fører vi også en luft/luft brugsvandsvarmepumpe Kaliko. Dette er en varmepumpe der tager varmen fra det luften umiddelbart omkring den og bruger det til opvarmning af brugsvand.

For yderligere info om jordvarmeanlæg se www.jordvarmepumper.dk