Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Magno UF 250-550 kW

Magno-UF med underfeed-fyringsteknologi og fast rist efter forbrænding.
UF-underfødningskedlen er designet til brug af træbrændstoffer med ekstremt lav til medium restfugtighed. Det vil sige for træbrændstoffer med et vandindhold på 8% til 40%. Stabil forbrænding i underfeed-affyringsretorten sikrer det lavest mulige partikelemissionsniveau i røggassen.


Magno UF 250 kW

Magno UF 250 kW

Z-90001
Magno UF 300 kW

Magno UF 300 kW

Z-90001
Magno UF 350 kW

Magno UF 350 kW

Z-90001
Magno UF 500 kW

Magno UF 500 kW

Z-90001
Magno UF 550 kW

Magno UF 550 kW

Z-90001
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!