Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Oliekedler

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Classic Lambda 40-60 kW

Hargassner - den nyeste teknologi til opvarmning med træpiller til lave ydelsesområder. Disse varmeanlæg er særlig velegnede til flerfamiliehuse, gastronomibranchen og offentlige bygninger.

• 3-attræksrør-rørvarmeveksler
• Lambda-styring med automatiske brændstofgenkendelse
• Brændkammer med keramikbeklædning tåler høje forbrændingstemperaturer
• Op til 95 % energivirkningsgrad
• Automatisk skyderist og autom. askeudtag
• Automatisk fyldstandsindikator for askebeholder
• Automatisk kedelrengøringsanordning
• Dobbelt cellesluse med 100 % beskyttelse mod brand bagud
• Touch-styring
• Niveauindikator i træpillelager


Classic Lambda 40 kW

Classic Lambda 40 kW

Z-90001
Classic Lambda 49 kW

Classic Lambda 49 kW

Z-90001
Classic Lambda 60 kW

Classic Lambda 60 kW

Z-90001
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!