Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Oliekedler

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

ECO PK 70 kW

ECO PK 70 kW

Nyeste Eco-Control-forbrændingsteknologi

• Justering af glødesengens højdeniveau ved hjælp af lambdasonde
• NYT: 300 watt tændingsanordning med optimeret tændingsovervågning
• Rengøring af varmeveksler (også i 1. og 2. aftræksrør)
• Dobbelt cellesluse giver 100 % sikkerhed
for brand tilbage i systemet
• Træpillesugning under drift
• Røggassuger (EC-motor) med overvågning af undertryk
• Recirkulation integreret allerede i kedlen
• Patentbeskyttet askeudledning til flyveaske og bundaske
• Termisk afløbssikring ikke nødvendig
• Flammedyse i keramiksten
• Sugesystem med støjdæmpet dagsbeholder

Har du brug for rådgivning?

Find forhandler
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!